امروز باز هم يک مسافر ديگه رو راهی کانادا کرديم ، پسرخاله.باز هم بند دل من پاره شد که همه اش سه ماه وقت دارم و کلی کار...

/ 0 نظر / 9 بازدید