تاکسی

ديروزعصرکه ميرفتم خونه، سوار يک ماشين شدم ، يک کمی که گذشت متوجه شدم راننده تحويلدار همون بانکيه که من ازش حقوق ميگيرم . با تلاش فراوان تو پولهام کلی گشتم تا کرايه ام رو رند بدم که يه وقت منو نشناسه!!!!!!!!!!!

امروز هم که ميومدم ديدم ۲تا تاکسی پشتشون پر شده جلو هم کسی نمينشينه همينطوری تو ايستگاه وايسادن!من هم که هيچوقت جلو نمی شينم رفتم تو ماشين سوم نشستم!!!بعد از چند دقيقه راننده ۲ نفر رو به زور اورد و نشوند صندلی جلو و راه افتاد و شروع کرد به غر غر کردن!

- سه تا ماشينو خالی نگه داشتن ، چه ادعاشون زياد شده..16.gif.

هيچکس هم صداش در نمی اومد....

من : خوب چه اصراريه که جلو بشينن ؟صندلی مال يه نفره ، ۲ نفر که ميشينن راحت نيست تا برسن به مقصد پاشون خواب ميره ، کمردرد ميگيرن!

- نه خانم ۲ دقيقه ديگه برو ببين همت چه خبره؟من به خاطر اينکه تو ترافيک نيفتيم ميگم.تازه صندلی من يه تيکه است!!!

من :آخه وقتی تاکسيرانی ميگه راننده ها موظف هستن جلو يک نفر رو سوار کنن خوب مردم هم نبايد بشينن.

--(آتيشی)نه خانم نمی صرفه اين مسير طولانی رو من به خاطر ۴ نفر برم و برگردم! تاکسيرانی بيخود کرده گفته مگه من چقدر در ميارم ؟

يه آقا بلاخره وارد يحث شد: خوب مردم هم مجبورن

من: مردم ما اگه به حق و حقوقشون واقف بودن و اهميت ميدادن که اين حال و روزشون نبود.

- من الان ۲۶ ساله راننده ام تاکسيرانی مگه برام چکار کرده؟ خودم خودمو بيمه کردم که بعد از بازنشستگی هم تازه ماهی ۸۰۰۰۰ تومن بهم ميدن.

من : شما بعد از سی سال ميخوايد ماهی هشتاد تومن بگيريد ولی ما با حقوق کارمندی بزرگ شديم !!01.gif

/ 5 نظر / 6 بازدید
hentaneh

سلام بر آبجی گرانقدر ، خوبی ؟ من مدتی هر چی ميل می فرستم جواب نمی دی نمی دونم چرا من ازت سوال کرده بودم اما دريغ از يه جواب . شايدم ميلهام ميره تويه Bulk Mail لطفا اونجا را هم چک کن . آبجی من منظورتو از اين بحث نفهميدم شايدم حدسم درست باشه منظورت درک حقوق متقابل افراد در برخوردهای اجتماعی است . نماز روزت قبول باشه به فلفلی عزيز نيز سلام برسون و از طرف من ببوسش .

ناناز

مردم ما حق وحقوقشون كه سهله ، خودشون رو هم نمي شناسن و در واقع براي خود ارزشي قايل نيستند!

هنتانه

سلام آبجی ، ميل شما را خواندم از اينکه ميلهايم به دست شما رسيده و خوانديد ممنونم . اميدوارم در کلاسهايتان موفق باشيد .

felfly

اين شرکت ايران خودرو بايد يک ماشينی طراحی کنه و بسازه که جلو چهار نفر بشينند و عقب هم هشت نفر اونوقت مشکل مسافر و تاکسيرانی و ترافيک و آلودگی هوا حل ميشه.

Hentaneh

به به آقای فلفلیapres becoup de temp vous allez ici ? merci pour votre assyez a la qqchose . اينم يه تيکه افه برای کانادا رونده های بخش کبک .