اول آبانماه روز آمار و برنامه ريزی گرامی باد

امروز سحرخيز شدم نه؟ از بس که تو اين مملکت به آمار و اطلاعات اهميت داده ميشه گفتم که منم پيش دستی کنم !!!!(آخه اينترنتمون شبانه است03.gif)

/ 0 نظر / 7 بازدید