کراوات

يادم رفت بگم ، آنروز که ميخواستيم بريم عروسی فلفلی برای گره کراواتش با مشکل مواجه شده بود ، هرکاری ميکرد تو گره آخر يه جاش تاب ميخورد. يادم افتاد قبلا يه مفاله ای در اين خصوص تو اينترنت ديده بودم ، خلاصه با توسل به اينترنت و مقاله how to tie a tie گره كراوات درست شد و فلفلی خوش تيپ ما ، خوش تيپ تر از هميشه در مراسم درخشيد!!!!!!!!!فلفلی عزيز عمرا من تو زندگيم كسی رو اينقدر تحويل گرفته باشم!!

امشب بلاخره مهمونهای ما از اصفهان ميان ، نميدونم تا كی هستند ولی من شنبه و يكشنبه را مرخصی گرفتم تا پذيرايی را در حقشون تكميل كنم .

/ 2 نظر / 9 بازدید
گلشيدو كوشا

سلام مهمونداری خوش بگذره و خداوند فلفلی رو با اون شونه های پر مهرش هميشه هميشه برات حفظ کنه و درکنار هم زندگی خوبي داشته باشين

Hentaneh

سلام ؛ ميگم خوب شد من اون ميلو فرستادم ها . برين خدا را شکر کنيد که من آن را فرستادم .