قربون حواس جمع !!

بعضيا به من گفتن حواس پرت ، خدمتشون عرض کنم نه داداش، چشمم زدن!!03.gif(چشمشون درآد الهی!!)

تازه فلفلی که ديروز از اين نظر روی منو سفيد کرد، او روزهای زوج ساعت ۶-۸ کلاس زبان ميره ، ديروز ديدم زود اومد خونه ، اول فکر کردم رفته کلاس تشکيل نشده برگشته خونه ، معلوم شد به کلی يادش رفته بوده چندشنبه است و کلاس داره!!!04.gif

                                              سوزن

ديشب نشسته بودم لبه تخت داشتم دکمه لباس فلفلی رو ميدوختم 05.gifکارم که تموم شد اومدم نخ رو از تو سزن دربيارم يهو سوزنه ليز خورد نميدونم کجا رفت تا صبح که با کابوس سوزن در رختخواب بودم ، امروز هم نگران تن فلفلی31.gif09.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
هنتانه

سلام آبجی چه عجب به روز کار می کنی بابا اظهار علاقه من را به فلفلی منعکس کردی يا نه ؟ آبجی ميگم حتما کل خانوادتون چشم زده که اين اتفاقهای عجيب در اين خانواده می افتد. آبجی ما جمعه از طرف صندوقی که خودم ۴ سال پيش راه انداختم شام دعوتيم باشگاه هما نزديک اداره با آبجی جنان جونم (همه آبجيا با صفتشون اسم برده ميشن:) )