بهشت سيگاريها!12.gif

وقتی به يکی از کوچه های سهروردی ميرسی و شيب سخت کوچه نفست رو ميگيره ، هنوز باور نداری که توی اين شهر برای سيگار کشيدن هم ممکنه پول گيرت بياد!!

از در الکترونيکی ميگذری و در پاسخ به نگهبان هتل که میپرسه: چه خدمتی از بنده ساخته است ؟ ميگی : برای تست سيگار اومدم!!

بعد که رفتی تو ، با خيل جوانان (دختر و پسر) مواجه ميشی که هرکدوم سيگار خارجی گوشه لبشونه و دارند ميگن و ميخندن و کيف ميکنن!يه خانمی با احترام مياد جلو و همينطور که بهت سيگار تعارف ميکنه و با فندک zippo برات روشن ميكنه يكسری سوال ازت ميپرسه و فرمشو تكميل ميكنه!!

ته و توش رو كه در بياری می فهمی كه طرف مسوول شركت تحقيقاتی synovate  در ايران است و اين كار تحقيقاتی رو برای شركت jtiتوليدكننده سيگارهای وينستون، مگنا ، ميلدستون و كمل در ژاپن برای سرمايه گذاری در بازار ايران است.

هرچی فكر ميكنم ميبينم هيچ سنخيتی با قانون جريمه نقدی برای كشيدن سيگار در اماكن عمومی ....نداره!!!!!!!!!!!!!!!

نهادهای متولی سلامت و نظافت و....كه در بسياری موارد مو را از ماست ميكشند بيرون آيا از وجود چنين مكانهايی در تهران اطلاع دارن؟؟؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
بهداد

سلام آبجی ، من نمی دونم که تو اینجور جاها رو ا کجا یدا می کنی . یه فکر خوب اصلا تو بشو بازرس این نهادهای متولی ، نظرت چیه ؟؟؟؟؟