ديروز بلاخره پروژه درس primavera رو تحويل دادم و حالا از هفت دولت آزاد هستم !

امروز بدليل عزاداريهای شب قبل و... هيات دولت اجازه دادند كه كاركنان دولت با ۲ ساعت تاخير بيان اداره ، از آنجايی كه رييس بندهبه من خيلی ارادت دارن و نمی خوان تو اين ماه رمضان آب خوش از گلوم پايين بره، جلسه ای رو كه امروز دعوت داشتن برن سازمان به من محول كردن !!! من بيچاره اول صبحی رفتم جلسه !! حالا هم تازه برگشتم اداره ولی نمی خوام برم پيشش گزارش بدم 20.gif 

/ 1 نظر / 10 بازدید
felfly

انقضه از اين رييست بد نگو خب نيستا!!!!!