پلاک ليزری خودرو

يکی از همکاران اومد پيشم يه سوال آمارو احتمال داشت.استادشون خواسته بود که روی تفاوت پلاک های ليزری خودرو ها و پلاکهای قديمی بررسی کنن که کدوم تعداد شماره بيشتری رو در بر ميگيره. برای خودم هم جالب بود چون تا بحال اين بعد قضيه رو نگاه نکرده بودم که توی پلاکها فقط از ۱۱ حرف الفبا استفاده ميشه.بعد از محاسبه معلوم شد که روش جديد ۸۱ برابر روش قديم شماره ميتونه بگيره( قبلی حدود ۹۰۰ هزار تا ولی حالا حدود ۷۰ ميليون شماره !)عدد دو رقمی کنار اسم شهر از ۱۱ شروع ميشه تا ۹۹ با حذف اعداد شامل صفر ۸۰حالت رو در بر ميگيره.قدرت خدا 03.gif ، چه کارا ميکنن مردم !

/ 3 نظر / 12 بازدید
بهداد

سلام آبجی ، البته با سيستم جديد اين تعداد بالاتر رفته در پلاک های جديدتر که با ۱۱۱ يا AA شروع ميشه . راستی نگفتی می تونم اضافت کنم به بلاگم يا هنوز تا کانادا بايد صبر کنم .

بهداد

راستی برام جالب بود آبجی ، من وقتی بچه بودم هميشه به اين چيز ها فکر می کردم اما تو که رشته ات آمار نه ؟! چون من از بچگی وقتی ميرفتيم مسافرت هميشه آمار می گرفتم می دونی چطوری ؟ تعداد ماشينهايی را که از ما سبقت می گرفتن با ماشينهايی که ما از آنها سبقت می گرفتيم و الی آخر ..... اگر چه هميشه از درس آمار و احتمالات در می رفتم . ببخشيد يه خرده از خودم تعريف کردم .

بهداد

سلام به آبجی ، امانتی مورد نظر تا روز دوشنبه يا سه شنبه به دستت می رسد لطفا تحويل فلفلی عزيز بدهيد .