شب احیا

چهارمین ساله که ماه رمضان رو اینجا هستم و هر سال سعی کردم شبهای احیا برم مسجد. همیشه هم بعد از افطار میرفتم و به نماز و دعای جوشن کبیر میرسیدم. امسال نمیدونم چرا برنامه شون عوض شده ..الان شنیدم که از ساعت 6:30 بعداز ظهر دعا رو شروع میکنند تا موقع اذان و افطار و بعدش هم قران سر گرفتن و.... شاید چون وسط هفته است و فردا همه میخوان برن سر کار !!! بچه هام امروز تا ساعت 7 کلاس شنا دارند ...تا برگردیم خونه و کاراشونو بکنم و بخوام برم فکر میکنم 8 باشه ..نمیدونم برم یا نرم !!! ولی شب بیست و یکم رو که حتما و قطعا میرم .

/ 3 نظر / 31 بازدید
مصي

نمي دونستم ميري مسجد كاش مي گفتي منم مي اومدم.يادش به خير دبي هرسال با صفا مي رفتيم.قبول باشه دوستم

رها

قبول باشه بانو .