بازدید از اداره

یکی از شرکت هایی که با ما کار میکنند و دفترشون هم خیلی به ما نزدیکه ، یه خانوم هندی رابط ما و اون شرکته ....چند روز پیش زنگ زد و بی مقدمه گفت که پس فردا میخوان بیان شرکت ما برای بازدید.میخواهیم یه پروژه خیلی بزرگ بگیریم و خیلی برامون مهمه ...گفتم : خوب ؟

گفت : میدونی که ما تعداد پرسنلمون خیلی زیاد نیست و توی آفیس مون دو تا میز خالی داریم ....

- خوب ؟

تازه دو تا از همکارهامون هم با رییس و اون بازدیدکنندگان میرن توی جلسه ...

- خوب ؟

گفت : میخواستم ببینم که تو میتونی فلان روز ساعت 1-3 کسی رو جای خودت بذاری و بیایی اینجا و پشت یکی از میزها بشینی تا اینها بیان و برن ؟

من : ؟؟؟؟؟؟  خنده ام گرفته بود ....یاد بازدیدهایی که از اداره مون میشد بعنوان مرکز توسعه اطلاعات و ارتباطات و ....چپ و راست از ریاست جمهوری و سازمانهای وابسته میومدند برای بازدید و ما باید خیلی مرتب  مینشستیم و...افتادم .

هنوز جواب نداده بودم که گفت : البته ما برای ساعتی که میای اینجا pay میکنیم ( یعنی حقوق میدیم ) چون دفتر شما خیلی به ما نزدیکه و من تو رو میشناسم و....به رییسم گفتم که باهات در میون بذارم .

بهش گفتم بذار هماهنگ کنم بهت خبر میدم ..... گفت : راستی ناهار رو هم با ما میخوری !!!

خلاصه دیروز من ساعت 1 رفتم اونجا ...پشت یکی از کامپیوترها نشستم .گفتن هر کاری خواستی میتونی بکنی ..منم همه اش تو اینترنت چرخیدم ( همون اول هم منو بردند و آشپزخونه رو نشون دادند و گفتند که چای ، قهوه ، آب و...هست خودت هرچی خواستی بیا و بردار ) اینجا برعکس ایران خبری از آبدارچی و آبدارخونه و...نیست ...هر کسی خودش باید کارای خودش رو بکنه ......بازدیدکننده ها اومدند و رفتند تو اتاق کنفرانس و یه یک ساعتی نشستند و بعد که رفتند همه رفتیم برای ناهار .... هیچ کدوم از غذاهاشون رو دوست نداشتم ولی برای اینکه بد نشه از هر کدوم به اندازه یک قاشق برداشتم ...هی هم میگفتند: همین !!! بعد هم برای یک ساعتی که اونجا بودم 25 دلار گذاشتند توی پاکت و دادند دستم !!! کلی هم ازم تشکر کردند ... من هم آخرش به اون خانوم گفتم که ممنون که بهم اعتماد کردید!

/ 4 نظر / 24 بازدید
کیت

چه باحال خوشبحالت......[قلب]

مصي

همينجوري ارتباطات كاري بيشتر ميشه و آدمو ميشناسن و كار بزرگ و بزرگتر ميشه.خيلي تجربه خوبي بوده.??

zahra

خوندم همشونو باحال بود زندایی

رها

عزیزم خوشحالم که یه روز خوش داشتی و واسه خودت آزاد بودی و دستمزد هم گرفتی ، نوش جانت دوستم .