از من بپرسيد06.gif

 از ميدان ۷ تير که رد ميشدم يه کيوسکی ديدم که روش اين نوشته بود:  از من بپرسيد!!

متوجه شدم که مربوط به اطلاع رسانی شهرداريه ،جالبه ، دوست دارم ببينم کارشون چيه . 

/ 0 نظر / 7 بازدید