باز آمد بوی ماه مهر ....

انگار همین دیروز بود که اینجا نوشتم مدرسه ها تعطیل شده ... چقدر زود دو ماه گذشت .

تابستون بسیار شلوغی داشتیم .امیدوارم که بهشون خوش گذشته باشه و با انرژی هر چه بیشتر سال تحصیلی جدید رو شروع کنند. خدا پشت و پناه همه شون باشه.

/ 0 نظر / 76 بازدید