امروز چشمم به تابلوی يه دکتری افتاد: دکتر ..... چادرشب چی!...

يهويی دلم خواست که کاش اين آقای دکتر فاميليشو عوض ميکرد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
هنتانه

سلام آبجی ، چرا می خواستی فاميلشو عوض کنه ها ؟! چرا دير به دير بلاگ می نويسی . من منتظرم راستی دارم ميرم کلاس رانندگی به قول بچه ها حالا معلوم ميشه که آپارتمانها دارند می رسند و تو می خواهی با فروختن آنها ماشين بخری اما تا ۵ ماه ديگه قابل فروختن نيستند سلام به فلفلی جونمم برسون

هنتانه

بهش بگو فلفلی دوست داريم مثله رو ديوار که برای پروين می نويسند .