چاق سلامتي

به به سلام مهری خانم چشممون به جمال شما منور شد، کجا بودی؟ پارسال دوست ، امسال آشنا، آخه با مرام 03.gif ميای برای خودت دفتر خاطرات درست ميکنی اما ده روز ده روز هم ازت خبری نيست ! هيچ معلومه کجايی ،‌چه کار ميکنی؟...

اولا عليک سلام ، دوما طاعاتتون قبول ، سوما 13.gif ... تند نرو تند نرو مگه من نگفته بودم اين روزها سرم شلوغه، هيچ اومدی سراغی ازم بگيري؟ ، ببينی سرم خلوت شد يا نه؟

خدمتتون عرض کنم که بلاخره ۲ تا از کلاسهام تموم شد ، امتحان primavera  رو هم دادم فقط پروژه اش مانده كه هفته ديگه تحويل استاد ميدم.حالا فقط روزهای ۵شنبه و جمعه صبح كلاس دارم. تو يكيش درس ميدم تو يكيش درس ميگيرم.

امشب هم فلفلی ميره اصفهان به مادرجونش سر بزنه كه دارن خونشون بنايی می كنن!

بنابراين من دو سه روز فلفلی رو كه نمی بينم هيچی خونمونم نمی بينم !

فعلا برای امروز بسه ، گفتم يه خرده از دلتنگی درتون بيارم !

/ 1 نظر / 7 بازدید
هنتانه

سلام آبجی مهری ، اين چاق سلامتی با من بود که برات نوشته بودم کجايی ؟ يا با يکی ديگه بودی بابا من آخر نتونستم تو را درک کنم . رو راست بنويس .