قربون حواس جمع !!

بعضيا به من گفتن حواس پرت ، خدمتشون عرض کنم نه داداش، چشمم زدن!!(چشمشون درآد الهی!!)

تازه فلفلی که ديروز از اين نظر روی منو سفيد کرد، او روزهای زوج ساعت ۶-۸ کلاس زبان ميره ، ديروز ديدم زود اومد خونه ، اول فکر کردم رفته کلاس تشکيل نشده برگشته خونه ، معلوم شد به کلی يادش رفته بوده چندشنبه است و کلاس داره!!!

                                              سوزن

ديشب نشسته بودم لبه تخت داشتم دکمه لباس فلفلی رو ميدوختم کارم که تموم شد اومدم نخ رو از تو سزن دربيارم يهو سوزنه ليز خورد نميدونم کجا رفت تا صبح که با کابوس سوزن در رختخواب بودم ، امروز هم نگران تن فلفلی

  
نویسنده : مهري ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٢
تگ ها :